4/2018 Aktuality pro obce

 

Vážení,

dovolte mi představit Vám letní číslo Aktualit Jihomoravského kraje. Jak už to bývá, s prázdninami se pojí nejen příjemné zážitky, slunce a pohoda, ale bohužel i určité komplikace spojené s uzavírkami a opravami silnic. Pozitivní ale je, že díky tomu některé krajské silnice čeká pokládka nového mikrokoberce a budou se opravovat mosty, které jsou již v havarijním stavu. Radní schválili sedm velkých oprav silnic a mostů za více než 170 milionů korun. Tedy kvalita našich silnic se opět o něco zlepší.

Léto je období, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, že jižní Morava je bohužel jednou z oblastí nejvíce ohrožených suchem a dopady sucha na hospodářství v našem kraji mohou být závažné. Proto chceme budovat nové vodní zdroje a propojovat stávající vodovody a pomoci tak malým obcím, které se občas v tomto období ocitají bez vody. Sucho je velké téma Jihomoravského kraje a o našich dalších záměrech Vás budeme informovat, mimo jiné i v našich Aktualitách. 

Dva měsíce školních prázdnin někteří z vás využívají na svých úřadech k úkolům, které jindy nelze realizovat, i přesto Vám přeji slunečné léto plné pohody. 

Bohumil Šimek 

hejtman Jihomoravského kraje 

Dopravní omezení a uzavírky

V obležení dělníků budou během prázdnin některé silnice 1. třídy na Hodonínsku. V červenci platí také úplná uzavírka pro osobní automobily na silnici I/43.

Více na:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=369257&TypeID=2

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=369224&TypeID=2

Stav mostů v JMK

Na silnicích II. a III. tříd ve správě Jihomoravského kraje se v současnosti nachází celkem 1 144 mostů. Níže uvedená tabulka je stav k 31.12.2017. V současnosti se 7 z mostů v kategorii 7 rekonstruuje a do konce letošního roku (po schválení konkrétních rekonstrukcí Státním fondem dopravní infrastruktury) by mělo z kategorie 7 přejít do kategorie 1 celkem 19 mostů. Opravy mostů na silnicích II. a III. tříd jsou prioritou Jihomoravského kraje. 

Kraj ocenil dárce krve

Ocenění za dárcovství krve převzali 26. 6. 2018 na krajském úřadě dárci ze všech okresů jižní Moravy. Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů obdrželo 66 dárců a 13 obdrželo dokonce Zlatý kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů. Těmto lidem, kteří svou krví zásobují okolní nemocnice, patří velký dík za jejich nezištnou pomoc!

V anketě o stavbu století má kraj 6 zástupců

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky vznikl projekt České a slovenské stavby století, který si klade za cíl propagovat úspěchy českého a slovenského stavitelství za uplynulých 100 let. Organizátoři projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR. Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018 a probíhá pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34.

V Jihomoravském kraji bylo nominováno 6 staveb pod uvedenými čísly:
6. Brněnské výstaviště
13. Krematorium v Brně
15. Hotel Avion Brno
19. Vila Tugendhat
94. Odbavovací terminál letiště Brno
100. Archeopark Pavlov

Seniorská obálka pomůže v tísni

Záchranářům v celé České republice má v péči o osamocené seniory pomoct takzvaná seniorská obálka pro shromažďování informací o jejich zdravotních problémech. Usnadní jim řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života seniora. V těchto dnech se začíná distribuovat do nemocnic.

Brno bude mít novou leteckou linku do Milána

Další dílčí úspěch v naší snaze "rozlétat" brněnské letiště. Od konce října bude možné pravidelně létat
z Brna do Milána - Bergama.

Přijímají se návrhy na Cenu Jihomoravského kraje 2018

Znáte ve svém okolí někoho, kdo by mohl být nominován na Cenu Jihomoravského kraje? Návrhy na šikovné osobnosti, které se zapříčinily o přínos v oblasti kultury, sportu, školství, atd., zasloužily se o rozvoj kraje nebo hrdinský či výjimečný čin, mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. července.

 Kdo si hraje, nezlobí! (do 31.8.)

 Muzeum Bučovice: Stolní hry a stavebnice z let 1880-1980 ze sbírky Muzea hraček   Rychnov nad     Kněžnou

http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/si-hraje-nezlobi/

  Muzika pro Karolínku 2018, letní hudební festival, 19:00

      Muzeum Blanenska - Koncerty na nádvoří zámku vždy ve středu

       http://www.muzeum-blanenska.cz/clanky/detail/muzika-pro-karolinku-2018.htm

  Stopa – Vyřeš zločin (28.6.-16.9.)

Muzeum Blanenska: Interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice

http://www.muzeum-blanenska.cz/clanky/detail/stopa-vyres-zlocin.htm

  Kateřina Štenclová, Kristýna Šormová - Propustné světy (malba) / Milan     Flajžík - Moja cesta (socha)/ Z cesty za svobodou - výstava k 100. výročí       vzniku republiky (28.6.-2.9.) 

   Galerie výtvarného umění v Hodoníně

http://www.gvuhodonin.cz/uvod/aktuality

  Hledání ztraceného světa (30.6.-16.9.)

Muzeum Vyškovska, kaple sv. Anny: Vzácné veduty slavných středomořských měst a přístavů v grafice 18. a 19. století

http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/hledani-ztraceneho-sveta/

Kouzlo starých plováren (29.6.-2.9.)

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Minoritský klášter: Výstava připomene městské a říční lázně, plovárny či přehrady a zároveň přiblíží dřívější trávení volného času, hygienické návyky, dobovou letní módu i například sportovní náčiní

http://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-Kouzlo-starých-plováren

Letecké a jiné modely (1.7.-14.8.)

Muzeum Vyškovska

http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/letecke-jine-modely/

http://rmm.cz/

  Putování za předky (4.7.-27.9.)

Muzeum Vyškovska: Jak se sestavuje rodokmen a co vše obnáší práce genealoga a heraldika?

http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/putovani-za-predky/

  Vendula Chalánková (5.7.-19.8.)

Muzeum regionu Boskovicka: Výběr z dosavadní tvorby na arkádě muzea

http://www.muzeum-boskovicka.cz/vendula-chalankova/a-1191/p1=1098

  Viktor Karlík: obrazy, kresby, sochy, instalace (5.7.-19.8.)

Muzeum regionu Boskovicka: Viktor Karlík je označován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého undergroundu

http://www.muzeum-boskovicka.cz/viktor-karlik-obrazy-kresby-sochy-instalace/a-1190/p1=1098 )

České století v komiksu (5.7.-30.9.)

   Muzeum regionu Boskovicka: Výstava výtvarníků komiksové série          

   Češi spisovatele Pavla Kosatíka.

   http://www.muzeum-boskovicka.cz/ceske-stoleti-v-komiksu/a-1192/p1=1098

  Jiří Foltýn – Jinou krajinou (12.7.-31.8.)

  Muzeum Vyškovska, Galerie Orion: výstava fotografií

              http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/jiri-foltyn-jinou-krajinou/

  Ve znamení tří deklarací (12.7.-5.8.)

Muzeum regionu Boskovicka: Šlechta v letech nacistického ohrožení  československého státu. Výstava ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů

 http://www.muzeum-boskovicka.cz/ve-znameni-tri-deklaraci/a-1189/p1=1098

Noční komentovaná prohlídka stálé expozice T. G. Masaryk a rodný kraj (21.7. v 21:00)

Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Divadelním souborem Svatopluk 

http://www.masaryk.info/akce/897/

Hudební archeologie (21.7. v 21:00)

Slovanské hradiště v Mikulčicích:. Procházka po hradišti cestou, po které v 9. století procházela s velkou pravděpodobností církevní procesí, za hudebního doprovodu.

http://www.masaryk.info/akce/898/

            Noc na zámku (27.-28.7.)

             Muzeum Blanenska: Tradiční přespání na zámku pro děti, tentokráte s TGM

              http://www.muzeum-blanenska.cz/clanky/detail/noc-na-zamku-1.htm

 Archeologie pro každého (28.7., 13:00-18:00)

Muzeum ve Šlapanicích:. Druhý ročník akce poskytne návštěvníkům vyzkoušet si na vlastní kůži život v pravěku i práci experimentálního archeolog

http://slapanice.muzeumbrnenska.cz/cs/4420-archeologie-pro-kazdeho-2.aspx

 

logo

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu