• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Závěr zjišťovacího řízení "Nákupní centrum Pohořelice"

26. listopadu 2021

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává veřejnou vyhláškou Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení "Nákupní centrum Pohořelice" 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice

26. listopadu 2021

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň o zajištění akce Slavnostní výlov rybníka Vrkoč městskou policií Pohořelice – smlouva  

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021

26. listopadu 2021

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 – usnesení 

Rozpočtové opatření 12/2021

26. listopadu 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 12. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31172/ro-12-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 10.11.2021 usnesení č. 5/81/21).

Pasport zeleně

25. listopadu 2021

Strategický dokument města Pohořelice - pasport zeleně města.

Pasport zeleně (*.zip)

31170

Opatření obecné povahy

25. listopadu 2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Opatření obecné povahy  Stanovení změny záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Jihlava v ř. km 10,310 - 17,500

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

25. listopadu 2021

Dne 13.12.2021 od 07:30 do 13.12.2021 12:00

Vypnutá oblast: Hrušovany u Brna Odběratelské trafostanice Hrušovany Pfafl a El-insta1, Unkovice - západní část obce po č.p. 1, 12, 170, 216 a parcela K156/6 včetně ŠZP Unkovice, Odběratelské trafostanice Unkovice El-insta2, Drůbežárna, ČOV Botex Žabčice - Unkovická, - Zemědělská, - Nádražní mimo č.p. 329 a 332, - Na Dílech, - Příční č.312, - Viniční 295, - Školní od Sokolovny po č.p 145 a 63, -  Přísnotická od č.p. 2 a 52 po č.p. 147 a 379 (hasiči), - Průmyslová přechod a hřbitov Odběratelské trafostanice Žabčice VŠZ, Moracell, ASA, ASA2, ZEPIKO, ŠP Pohořelice Smolín Odběratelská trafostanice Obalovna  - viz mapa

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

25. listopadu 2021

Dne 13.12.2021 od 07:20 do 13.12.2021 10:00

Pohořelice - průmyslová zóna - Odběratelská trafostanice Pohořelice CTP - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - Odběratelská trafostanice Pohořelice Manuli - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - Odběratelská trafostanice Pohořelice Outulný - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ - Odběratelská trafostanice Pohořelice BIP - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021

25. listopadu 2021

Krajský úřad Jihomoravský kraje - "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021" - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (ptačí chřipky) na území ČR

25. listopadu 2021

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky – nařízení 

Registr řidičů

25. listopadu 2021

Dne 01.12.2021 bude celý den zavřena přepážka registru řidičů na městském úřadě na odboru dopravy  v Pohořelicích.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

24. listopadu 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Územní studie Vlasatice

24. listopadu 2021

Dne 18.11.2021 požádala obec Vlasatice o zaevidování územní studie: "Územní studie Vlasatice". S ohledem na stávající charakter řešeného území a jeho vedení jako stabilizované plochy Br - plochy bydlení v rodinných domech, je územní studie zaevidována pouze jako podklad pro pořízení změny územního plánu Vlasatice.

Silvestr 2021 v Pohořelicích

24. listopadu 2021


Revolution train

24. listopadu 2021

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu