• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Opatření obecné povahy Č.J. MUPO - 38072/2019/OD/KOP

9. srpna 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: Silnice: II/381 Pohořelice – zústění do č. 419. Pro akci: „II/381, most ev.č. 381-001, Velký Dvůr“termín: od nabytí právní moci do 15.09.2019

Kompletní dokumentace

Návrh opatření obecbé povahy č.j. 37505/2019/OD/KOP

7. srpna 2019

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/395
Dokumentace

Návrh opatření obecné povahy - Odrovice

7. srpna 2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice

oznamuje

dle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/395 Velká Bíteš – D.Kounice – Pohořelice.

Plné znění opatření obecné povahy ČJ MUPO-37505/2019/OD/KOP

Taneční kurz pro dospělé

7. srpna 2019

Město Pohořelice a taneční studio Morava - Václava Kosmáka, pro vás připravilo taneční kurz pro dospělé. Zahájení kurzu bude ve středu 2.října 2019 v 19 hodin v sále Radnice v Pohořelicích. Kurz má celkem 8 lekcí a cena za osobu je 1 500,- Kč. Přihlásit se můžete na kic@pohorelice.cz, tel.602284324

Návrh opatření obecné povahy č.j. 36812/OD/2019/SAM

6. srpna 2019

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39521 Smolín - Medlov - Němčičky III/39522 ve Smolíně
Dokumentace
Situační plánek

Návrh stanovení místní úpravy provozu ve Smolíně

6. srpna 2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice oznamuje dle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39521 Smolín-Medlov-Němčičky a III/39522 Smolín-spojka v příměstské části Pohořelice Smolín.

Plné znění Opatření obecné povahy ČJ MUPO: 36812/2019/OD/SAM

Situační plánek

Oznámení o přepravě nadměrného nákladu

6. srpna 2019

Godtrans, s.r.o. Praha oznamuje, že přes město Pohořelice pojede nadměrný náklad, při jehož přepravě souprava přesáhne míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-36259/2019/SU/TRM

6. srpna 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Kabelové vedení NN na pozemcích pč. 158/26, 158/20, 159, 559/1, 739, 748/10, 748/18, 748/17 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

5. srpna 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- účetní

- přihláška

vyvěšeno:   5.8.2019   sňato  21.8.2019

Záměr pronájmu nemovitého majetku

5. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Zveřejnění oznámení záměru č.j. JMK 108780/2019

1. srpna 2019

"Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou podzemní vody" k. ú. Smolín - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., a zahájení zjišťovacího řízení

Do záměru lze nahlédnout na sekretariátu, odbor kancelář tajemníka, ve dnech: pondělí, středa 8:00 - 17:00 h

Letní kino v Pohořelicích

30. července 2019

Pozvánka do letního kina v Pohořelicích dne 25.08.2019

Oslava Dne seniorů 2019

30. července 2019

Město Pohořelice vás zve na oslavu Dne seniorů - sejdeme se s Cibulkou a hosty: Ivana Andrlová a Andrea Andrei. Akce se bude konat 28.9.2019 v sále Radnice. Začátek v 17.00 hod. Občerstvení zajištěno. Senioři mají vstup zdarma, ostatní 100,-Kč. Místenky a vstupenky si můžete zakoupit na KIC Pohořelice.

Pozvánka na kafe u Osmanyho

30. července 2019

Zveme Vás na představení "Osmany Laffita a hosté Michaela Gemrotová + Eva Decastelo". V KINĚ v Pohořelicích 19.9.2019 v 19.hodin. Vstupné 250,- Kč v předprodeji, 280,- Kč na místě. Vstupenky zakoupíte v knihovně a na KIC Pohořelice.

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

30. července 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vyhlašuje na základě podnětu Rybníkářství Pohořelice, a. s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČ 46961062 ze dne 29.07.2019, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na plůdkových a násadových rybnících při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. 

Na základě tohoto vyhlášení je možno ve správním obvodu ORP Pohořelice uplatňovat odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na plůdkových a násadových rybnících v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349, a to v termínu od 1.8. do 15.4. roku následujícího.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu