• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Sbírka zákonů 90/2020 o přijetí krizových opatření

15. května 2020

Sbírka zákonů č. 90/2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020

14. května 2020

o regulaci provozování hazardních her

Noc s Andersenem se nekoná

14. května 2020

Upozorňujeme všechny děti, které se hlásily na nocování v knihovně, že se letos Noc s Andersenem nekoná.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu jaro 2020 - NOVÉ TERMÍNY

14. května 2020

Termíny a podrobné informace k jarnímu svozu vybraných druhů odpadů.

Sbírka zákonů 87/2020 o přijetí krizových opatření

12. května 2020

Sbírka zákonů č. 87/2020

Územní plán Pohořelice

11. května 2020

Cílem bylo pořízení územního plánu na základě požadavku ze strany města Pohořelice na zpracování dokumentace ve vztahu k aktuálnímu stavu legislativy a době platnosti stávajícího územního plánu obce. O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města dne 26.3.2014 usnesením č. 9/XXV/14. Nový územní plán byl schválen zastupitelstvem města dne 29.1.2020, usnesení č. 3/XIV/20.

Celkové náklady na projekt činí 644.930,- Kč. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje činí 41.322,- Kč.

29113

Pozvánka JMK 63339/2020

11. května 2020

na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.

Rozhodnutí JMK č.j. 63039/2020

11. května 2020

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává rozhodnutí doručené veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení pro záměr "CTPark Pohořelice, P07 – výrobně skladovací hala, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou".

Sbírky zákonů 83 - 86/2020 o přijetí krizových opatření

11. května 2020

Sbírka zákonů č. 83/2020                                     Sbírka zákonů č. 84/2020

Sbírka zákonů č. 85/2020                                     Sbírka zákonů č. 86/2020

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

7. května 2020

Dne 01.06.2020 od 7:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr (mapa)

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

7. května 2020

30. zasedání Zastupitelstva JMK se koná dne 18.05.2020 v 8:30 hod - viz program

Záměr pronájmu nemovitého majetku

7. května 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz plánek

Výběrové řízení na volné pracovní místo

7. května 2020

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo:

- referent sociálního odboru

- přihláška

vyvěšeno:  28. 4. 2020   sňato:  16.5.2020

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

6. května 2020

Městský úřad Pohořelice informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 13.05.2020 v 16:00 hod. v kongresovém sále MÚ.

Sňatečné obřady - svatby od 11.5. 2020

6. května 2020

Doporučení pro obce k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020 - informace

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu