• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Zdravotní přednáška v knihovně

3. října 2018

V pondělí 17.9.2018 se na Radnici uskutečnila moc pěkná přednáška.

Jubilanti a Den seniorů

2. října 2018

V pátek 28.září 2018 jsme oslavili s jubilanty jejich významná životní jubilea. Této akce se zúčastnilo 36 hostů a nejstarší byla paní, které je 96 let. Všem přítomným byla předána kytka a malý dárek. Blahopřáli starosta Ing. Josef Svoboda, místostarosta Bc.Miroslav Novák, DIS, Ing. Silvie Maturová a členky sociální a zdravotní komise: Irena Šťastná, Mgr. Milena Kánovičová a Soňa Pirnusová, která byla současně i jubilant. S přáním a básničkou přispěly dvě dívky, které připravila Mgr. Kánovičová. Na harmoniku zahrál již tradičně Ing. Štěpán Pirnus,  o občerstvení se postarala Lenka Suchánková. Všem, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme.

Akce pokračovala od 17. hodin koncertem, na kterém zazněly skladby ze známých oper, operetek a muzikálů. Olga Procházková - zpěv, Vlastimil Bialas - trubka piccolo, Jiří Bělík - hoboj, František Šmíd - klavír.

Prodloužení výzvy tzv. "kotlíkových dotací"

26. září 2018

Výzva k předkládání žádostí o dotaci byla prodloužena do 31. 3. 2019. Bližší informace jsou uvedeny uvnitř článku. 

Rekonstrukce přídělů a komplexní pozemková úprava Pohořelice

18. září 2018

Státní pozemkový úřad - informace o komplexní pozemkové úpravě Pohořelice

Dětské kluby a příměstské tábory pokračují i v letošním školním roce 2018/2019

14. září 2018

 

22365

 

Město Pohořelice navazuje na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice, v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2018. Od 1. 9. 2018 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice II. se bude realizovat od 1.9.2018 do 30.6.2021. V provozu jsou opět dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice (ranní a odpolední), dále dětské kluby v okolních obcích při ZŠ a MŠ Loděnice (ranní klub), při ZŠ a MŠ Vlasatice (ranní a odpolední dětský klub).

Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích - multigenerační komunitní centrum

14. září 2018

22386

Město Pohořelice získalo finanční prostředky z Integrovaného operačního programu na rekonstrukci objektu bývalého hotelu Pfann v centru města. V jeho prostorách bude vytvořeno multigenerační komunitní centrum, které bude sloužit pro setkávání členů komunity, a které umožní realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunit jako celku.

Město Pohořelice se připojilo ke kampani #NEPETUJ

10. září 2018

22360

Město Pohořelice se stalo partnerem kampaně #NEPETUJ. Kampaň #NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“, kdy velké množství lidí začalo bádat po tom, jak sami mohou ovlivnit snižování produkce plastových obalů. Kampaň #NEPETUJ má za cíl snížit produkci PET lahví a také, jak symbolika v logu kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje. 

Více informací uvnitř článku.

STAND –UP COMEDY Lukáše Pavláska

5. září 2018

KINO Pohořelice 7.11.2018 v 19.00 hod, vstupené v předprodeji 220 ,- Kč, na místě 250,- Kč. Předprodej od 10. 9. 2018 na KIC Pohořelice a Městské knihovně na Brněnské 2, Pohořelice.

Termíny vývozu odpadu v září 2018

30. srpna 2018

PAPÍR                   19. 9. 2018 (středa)

PLAST                   5. 9. 2018 (středa)

BIOODPAD             6., 13., 20. a 27. 9. 2019 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  12. /13. 9. a 26. /27. 9. 2018 (středa/čtvrtek)

Další informace o svozu odpadu jsou uvedeny uvnitř článku. 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

10. srpna 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

3. srpna 2018


4/2018 Aktuality pro obce

24. července 2018

Letní číslo Aktualit z Jihomoravského kraje.  Najdete zde nejen informace o akcích a dění na jižní Moravě, ale také mnoho dalších zajímavých informací.

Závěrečná zpráva - Analýza pro potřeby KPSS

3. července 2018

22052

Odbor sociální a zdravotní zveřejňuje Závěrečnou zprávu - Analýza pro potřeby KPSS.

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

27. června 2018

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Slavnosti města Pohořelice a okolí 2018

21. června 2018

Slavnosti města Pohořelice a okolí 2018 - fotogalerie

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu