Aktuálně z Pohořelic

Březen - měsíc čtenářů 2017

1. března 2017

Naše knihovna připravila tyto akce:

Besedy pro školní mládež na téma: Kdo se směje naposled...

Znalostní soutěž: Jak dobře znáš Čtyřlístek?

Tvořivá dílna: Vyrob si bambuli, třeba na kabelku

Výtvarná dílna pro děti: Přáníčka k MDŽ metodou Scrapbooking

Antistresové omalovánky nejen pro dospělé

Prodej vyřazených časopisů

Čtení ke kafi - 15. 3. v 17.30 hodin

Literární kavárna - 22. 3. v 17.00 hodin

Noc s Andersenem ve spolupráci se SVČ - 31. 3.

Měsíc otevřených dveří

Místní úprava provozu na silnici II/381 Velký dvůr

27. února 2017

Stanovení dopravního značení spočívá v doplnění silnice II/381 v městské části Pohořelice-Velký Dvůr, před křižovatkou s  MK o dopravní značení: P2 „Hlavní pozemní komunikace“  s dodatkovou tabulkou E2b.

Veřejná vyhláška

Usnesení č.j. 203 Ex 09996/07-147

22. února 2017

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

Patnáctý ročník ZeloFestu

22. února 2017

V sobotu 28.1. se uskutečnil v sále Radnice patnáctý ročník ZeloFestu. Bylo vystaveno celkem 130 vzorků kysaného zelí, z toho tři vzorky zelí červeného. Jako každým rokem vyplnily kulturní program Mažoretky při základní škole Pohořelice a Novoveská Štístka. Nedílnou součástí každého ročníku je i hudební doprovod, o který se letos postarala cimbálová muzika Ponava pod vedením primáše Ivo Farkaše. Záštitu nad celou akcí převzal senátor ing. Jan Hajda. V silné konkurenci vzorků z celé republiky se na prvním místě umístila paní Jarmila Mikulcová z Pohořelic. Druhé místo obsadil pan Miroslav Kolář z Hronova. Třetím místem byl odměněn vzorek pana Karla Uldrycha z Dobřan u Plzně.

Děkujeme všem vystavovatelům za poskytnuté vzorky, sponzorům za podporu a všem návštěvníkům za účast. Dovolujeme si vás současně pozvat na šestnáctý ročník, který se uskuteční 3.2.2018. Za pořadatele Aleš Saitl

                                                                                                                                                          

Pozvánka na veřejnou prezentaci systému třídění odpadu a další organizační informace

21. února 2017

Veřejná prezentace nového systému třídění odpadu se uskuteční dne 23. 2. 2017 od 17:00 hod. v budově Kina v Pohořelicích, Komenského 1624. 

V článku jsou dále uvedeny termíny rozvozu nádob na tříděný odpad, označování nádob na směsný komunální odpad čipy, termíny svozu odpadu a pokyn odboru finančního Městského úřadu k poskytovaným bonusům. 

9. ročník setkání harmonikářů 2017

20. února 2017

V sobotu 18. února se již podeváté sjeli harmonikáři do sálu Radnice v Pohořelicích, aby předvedli svůj um před zaplněným sálem. Vystoupilo 28 harmonikářů, 7 zpěvaček, 1 hráč na vozembouch a 1 bubeník. Z toho 11 žen, nejmladší hráčce je 6 let a nejstaršímu hráči 86 let. Celkem jsme zhlédli  37 vystupujících. Akci zahájil místostarosta Bc. Miroslav Novák. Akci moderoval pan Ivan Janičata. 

Příští ročník bude již desátý a bude se konat 24.2.2018

Přednáška o globálních změnách klimatu

16. února 2017

Dne 15.2.2017 se v knihovně uskutečnila zajímavá přednáška....

Pozvánka na vystoupenÍ

15. února 2017

Zveme vás 9. května 2017 na vystoupení DUO JAMAHA, které se bude konat v kině v Pohořelicích. Začátek v 19.00 hod. Vstupné 250,-Kč. Předprodej vstupenek od 1.3. na KIC Pohořelice, tel.602 284 324

Zadání změny č. 1 ÚP Přibice

15. února 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Přibice.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

8. února 2017

Upozornění na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Zveřejnění nabídky nepronajatého majetku státu

7. února 2017

Státní pozemkový úřad - zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Informace o výsledcích kontrol OŽÚ za rok 2016

6. února 2017

Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 celkem 91 kontrol, z toho 42 u fyzických osob a 49...

Celý článek v PDF

Nabídka pozemků SPÚ

3. února 2017

Státní pozemkový úřad nabízí k odprodeji pozemky v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Promoce studentů VU3V v Praze

18. ledna 2017

V pondělí 16. ledna 2017 se v aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila slavnostní promoce prvních absolventů Virtuální univerzity třetího věku z Pohořelic.Hlavní promoční přednesl a Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých konzultačních středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF.  Tímto studium na VU3V v Pohořelicích NEKONČÍ.  Další semestr zahajujeme  9.února 2017 v 10.hodin na kulturním středisku v Pohořelicích, Brněnská 2 – učebna v 1.patře. Noví studenti jsou vítáni.

Finanční úřad pro JMK - daň z nemovitých věcí

16. ledna 2017

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail (tisková zpráva)
Žádost

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu