• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Vernisáž obrazů Jarmily Lorencové

12. října 2018

Ve středu byla na Radnici vernisáž...

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2018

4. října 2018

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Bezpečnější Pohořelice 2018

4. října 2018

Město Pohořelice již tradičně realizuje projekt Bezpečnější Pohořelice 2018. Nově se do financování některých aktivit projektu zapojila také MAS Podbrněnsko, a to prostřednictvím projektu z operačního programu OPVVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II.

22418

Záměr zveřejnění nepropachtovaného majetku státu

3. října 2018

Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků v k. ú. Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Zdravotní přednáška v knihovně

3. října 2018

V pondělí 17.9.2018 se na Radnici uskutečnila moc pěkná přednáška.

Jubilanti a Den seniorů

2. října 2018

V pátek 28.září 2018 jsme oslavili s jubilanty jejich významná životní jubilea. Této akce se zúčastnilo 36 hostů a nejstarší byla paní, které je 96 let. Všem přítomným byla předána kytka a malý dárek. Blahopřáli starosta Ing. Josef Svoboda, místostarosta Bc.Miroslav Novák, DIS, Ing. Silvie Maturová a členky sociální a zdravotní komise: Irena Šťastná, Mgr. Milena Kánovičová a Soňa Pirnusová, která byla současně i jubilant. S přáním a básničkou přispěly dvě dívky, které připravila Mgr. Kánovičová. Na harmoniku zahrál již tradičně Ing. Štěpán Pirnus,  o občerstvení se postarala Lenka Suchánková. Všem, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme.

Akce pokračovala od 17. hodin koncertem, na kterém zazněly skladby ze známých oper, operetek a muzikálů. Olga Procházková - zpěv, Vlastimil Bialas - trubka piccolo, Jiří Bělík - hoboj, František Šmíd - klavír.

Prodloužení výzvy tzv. "kotlíkových dotací"

26. září 2018

Výzva k předkládání žádostí o dotaci byla prodloužena do 31. 3. 2019. Bližší informace jsou uvedeny uvnitř článku. 

Rekonstrukce přídělů a komplexní pozemková úprava Pohořelice

18. září 2018

Státní pozemkový úřad - informace o komplexní pozemkové úpravě Pohořelice

Dětské kluby a příměstské tábory pokračují i v letošním školním roce 2018/2019

14. září 2018

 

22365

 

Město Pohořelice navazuje na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice, v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2018. Od 1. 9. 2018 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice II. se bude realizovat od 1.9.2018 do 30.6.2021. V provozu jsou opět dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice (ranní a odpolední), dále dětské kluby v okolních obcích při ZŠ a MŠ Loděnice (ranní klub), při ZŠ a MŠ Vlasatice (ranní a odpolední dětský klub).

Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích - multigenerační komunitní centrum

14. září 2018

22386

Město Pohořelice získalo finanční prostředky z Integrovaného operačního programu na rekonstrukci objektu bývalého hotelu Pfann v centru města. V jeho prostorách bude vytvořeno multigenerační komunitní centrum, které bude sloužit pro setkávání členů komunity, a které umožní realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunit jako celku.

Město Pohořelice se připojilo ke kampani #NEPETUJ

10. září 2018

22360

Město Pohořelice se stalo partnerem kampaně #NEPETUJ. Kampaň #NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“, kdy velké množství lidí začalo bádat po tom, jak sami mohou ovlivnit snižování produkce plastových obalů. Kampaň #NEPETUJ má za cíl snížit produkci PET lahví a také, jak symbolika v logu kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje. 

Více informací uvnitř článku.

Termíny vývozu odpadu v září 2018

30. srpna 2018

PAPÍR                   19. 9. 2018 (středa)

PLAST                   5. 9. 2018 (středa)

BIOODPAD             6., 13., 20. a 27. 9. 2019 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  12. /13. 9. a 26. /27. 9. 2018 (středa/čtvrtek)

Další informace o svozu odpadu jsou uvedeny uvnitř článku. 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

10. srpna 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

3. srpna 2018


Závěrečná zpráva - Analýza pro potřeby KPSS

3. července 2018

22052

Odbor sociální a zdravotní zveřejňuje Závěrečnou zprávu - Analýza pro potřeby KPSS.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu