• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

9. května 2017

Dne 15.05.2017 od 07:30 do 10:30 hod.

Vypnutá oblast - Smolín vodojem. Vypnutí se netýká domácností.

Termíny vývozu odpadu v květnu 2017

28. dubna 2017

Termíny vývozu odpadu v květnu 2017 - DOMÁCNOSTI:

PAPÍR                    3. 5. a 31. 5. 2017 (středa)

PLAST                   17. 5. 2017  (středa)

BIOODPAD             4. 5. a 18. 5. 2017 (čtvrtek)

SMĚSNÝ ODPAD  10./11. 5. a 24./25. 5. 2017 (středa/čtvrtek)

Veřejná sběrná místa:

PLAST   1. 5., 15. 5. a 29. 5. 2017

PAPÍR 12. 5. a 26. 5. 2017

SKLO 18. 5. 2017

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.).

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - zde.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

24. dubna 2017

Finanční úřad pro JMK posílá všem poplatníkům složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017 - tisková zpráva.

Návrh Územního plánu Pohořelice

20. dubna 2017

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Pohořelice

Elektronická evidence výsypů nádob

19. dubna 2017

Účastníci zapojení do nového systému třídění odpadu obdrží přístupové údaje do elektronické evidence výsypů nádob. V této evidenci budou uvedeny jednotlivé provedené výsypy všech nádob a aktuální procento třídění pro dané číslo popisné. Údaje budou v evidenci zobrazeny vždy do 3 dnů po výsypu jednotlivých nádob. Z důvodu přihlašování velkého množství nových účastníků budou údaje v evidenci výsypů zobrazovány od 15. 5. 2017. Data budou evidována a zobrazena zpětně za všechny provedené výsypy.

Upozornění Finančního úřadu pro JMK

10. dubna 2017

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.....

Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se (NE)bezpečně v Pohořelicích?

10. dubna 2017

Město Pohořelice v rámci realizace projektu Bezpečnější Pohořelice 2016 uskutečnilo dotazníkové šetření na téma Cítíte se (NE) bezpečně v Pohořelicích. Ankety se zúčastnilo celkem 183 respondentů. S výsledky šetření se můžete seznámit pod tímto odkazem. Všem respondentům děkujeme za jejich odpovědi.

8160

PROJEKT: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice

7. dubna 2017

16329

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Noc s Andersenem 2017

4. dubna 2017

V pátek 31.3.2017 se konala v knihovně již 10. Noc s Andersenem.....

Oznámení o zahájení prací na stavbě

3. dubna 2017

Oznámení o zahájení realizace stavby Plánu protipovodňových opatření ve městě Pohořelice

Termíny vývozu odpadu v dubnu 2017

29. března 2017

Termíny vývozu odpadu v dubnu 2017:

papír                  5. 4. 2017 (středa)
plast                  19. 4. 2017  (středa)
bioodpad           6. 4. a 20. 4. 2017 (čtvrtek)
směsný odpad 12./13. 4. a 26./27. 4. 2017 (středa/čtvrtek)

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle, větve apod.).

Stále je možné podávat přihlášky k odběru nádob na tříděný odpad - zde.

Oprava protihlukové stěny D52, jih Pohořelice

27. března 2017

Dálnice D52 – oprava protihlukové stěny na jihu Pohořelic – ul. Dlouhá, Mlýnská

Státní pozemkový úřad

27. března 2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku 

Přihláška k odběru nádob na tříděný odpad - aktuality

25. března 2017

15125

Nádoby na tříděný odpad je možné stále objednávat. Také je možné měnit velikost nádob. Pro rodinné domy jsou určeny nádoby na papír pouze o objemu 120 l. Nádoby na plast jsou k dispozici již pouze o objemu 240 l. V případě bioodpadu můžete objednávat obě velikosti nádob, tj. 120 l nebo 240 l.

Služba pro seniory

22. března 2017

Nadační fond Josefa Hycla zlepšuje dostupnost lékařské péče pro seniory - zajišťuje oční péči pro seniory nad 65 let.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Dětská skupina (dotazník) 16326
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu