• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Provoz finančního úřadu na konci roku 2020

4. prosince 2020

Provoz finančního úřadu na konci roku 2020 - tisková zpráva

Výběrové řízení na nové pracovní místo

3. prosince 2020

Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

- strážník městské policie

- přihláška

Vyhlášeno  25.11.2020    sňato 15.12.2020

Vyběrové řízení na volné pracovní místo

3. prosince 2020

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - přestupky

- přihláška

vyvěšeno 30.11.2020      sňato   17.12.2020

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Malešovice zkráceným postupem

2. prosince 2020

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č.1 Územního plánu Malešovice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Malešovice.Festival vzdělávání v rámci JMK online

2. prosince 2020

Spuštění nové webové aplikace, kde jsou umístěny všechny potřebné informace o příjímacím řízení na střední školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové poradenství.

29658

Záměr pronájmu nemovitého majetku

2. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - náčrt

Záměr pronájmu nemovitého majetku

2. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Ceník vodného a stočného na rok 2021

30. listopadu 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

30. listopadu 2020

Dne 15.12.2020 od 09:00 do 12:00 h 

Vypnutá oblast: Pohořelice Vídeňská č.p. 298

Záměr prodeje nemovitého majetku

30. listopadu 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje části pozemku

Generel veřejného osvětlení města Pohořelice

26. listopadu 2020

Strategický dokument města Pohořelice - generel veřejného osvětlení města Pohořelice.

29459

Záměr pronájmu nemovitého majetku

26. listopadu 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2021

25. listopadu 2020

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Veřejná vyhláška č.j. MO 74810/2020-1150Ol

23. listopadu 2020

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru oddělení státního dozoru Olomouc zveřejňuje veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice.

Omezení úředních hodin Městského úadu Pohořelice

22. listopadu 2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.

ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz

V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

 

 

 

  Mgr. Patrik Pařil v.r.                                                             Ing. Zdeněk Blecha v.r.

1.    místostarosta města                                                               vedoucí úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu