• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Obecné závazná vyhláška města č. 1/2021

18. února 2021

obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Možnost pronájmu bytové jednotky

16. února 2021

   MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje možnost pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Možnost pronájmu bytové jednotky

16. února 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje možnost pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Úřední hodiny

15. února 2021

 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území české republiky

                                                       NOUZOVÝ STAV

                   na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. nařizuje pod dobu trvání nouzového stavu:

- dle usnesení vlády č. 127 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 61/2021 Sb., mimo jiné dle čl. IV. nařizuje: omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné – z těchto důvodů řídí pohyb na úřadě městská policie

-  dle usnesení vlády ze dne č. 128 14. února 2021, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 62/2020 Sb., jsou od 15. února 2021 stanoveny úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:

v pondělí v době od 07:30 do 11:30 a v době od 12:30 do 17:00 hod.

ve středu v době od 07:30 do 11:30 a v době od 12:30 do 17:00 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz

V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.


Ing. Zdeněk Blecha, v.r.                                          Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r. 

   vedoucí úřadu                                                             starosta města

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

12. února 2021

Státní pozemkový fond zveřejňuje oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelice 

Uzavírka "spodní" cesty do Smolína

11. února 2021

Správa a údržba silnic JMK oznamuje, že bude uzavřen úsek "spodní" cesty do Smolína v době od 22.02.2021 do 23.02.2021 vždy v čase od 8.00 do 13.00 z důvodu havarijního kácení stromů podél komunikace - viz mapa

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

10. února 2021

Dne 17.02.2021 v 16:00 h se koná v kongresovém sále Městského úřadu, Vídeňská 699,  XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem

Svolání Zastupitelstva JMK

8. února 2021

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 3. zasedání dne 18.02.2021 v 8:30 - viz program 

Záměr prodeje nemovitého majetku města

1. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2021

29. ledna 2021

 Podpora obnovy kulturních památek v roce 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2021 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28. února 2021 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Příloha: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Příměstské tábory a dětské kluby pokračují dále

27. ledna 2021

  24398

Město Pohořelice získalo dotaci na pokračování úspěšného projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. Tento projekt navazuje na současný projekt a umožní tak plynule pokračovat v realizaci příměstských táborů a dětských klubů v rámci správního obvodu ORP Pohořelice. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Zaměstnanost.


Mimořádné veterinární opatření

27. ledna 2021

Nařízení Státní veterinární správy týkající se mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky - nařízení

Záměr prodeje nemovitého majetku města

25. ledna 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín

25. ledna 2021

30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, Operační program Životní prostředí. Více informací naleznete v tomto článku.

Šumický potok Pohořelice – úprava okolí

25. ledna 2021

  30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Šumický potok Pohořelice - úprava okolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Životní prostředí. Více informací o realizaci projektu naleznete v tomto článku.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu