• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Veřejná vyhláška č.j. JMK 53927/2020

23. dubna 2020

Krajský úřad JMK vydává veřejnou vyhláškou Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení pro záměr "Dobývací prostor Žabčice – těžba nad hladinou spodní vody"

Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

22. dubna 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. - vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

Divadelní představení " Natěrač"

21. dubna 2020

Náhradní termín je 21.11.2020. Vstupenky a čas zůstávají v platnosti. Předprodej  vstupenek v městské knihovně.

Mimořádné opatření - chytrá karanténa

20. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 04. 2020 Mimořádné opatření - "chytrá karanténa" - vydané MO

Sbírka zákonů 65/2020 a 66/2020 o přijetí krizových opatření

18. dubna 2020

Sbírka zákonů 65/2020                                  Sbírka zákonů 66/2020

Provoz úřadu od 20.04.2020

16. dubna 2020

Od pondělí 20. 4. 2020 začne „normální“ provoz MěÚ Pohořelice, to znamená, že budou normální úřední hodiny v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 a pak od 12:30 do 17:00 hod. Mimo úřední hodiny bude vstup do úřadu možný jen po předchozí telefonické domluvě.
Vstup do budovy bude v úřední dny regulovat MP, aby nedocházelo ke kumulaci občanů. MP bude také kontrolovat dodržování nařízených opatření – nošení roušek apod.
Vyřizovat se prozatím budou jen požadavky občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice.

Sbírka zákonů 59/2020 a 62/2020 o přijetí krizových opatření

15. dubna 2020

Sbírka zákonů 59/2020                              Sbírka zákonů 62/2020

Sbírka zákonů 57/2020 a 58/2020 o přijetí krizových opatření

12. dubna 2020

Sbírka zákonů 57/2020                                      Sbírka zákonů 58/2020

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

8. dubna 2020

Ve dnech 9.4.-11.5.2020 je zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, a to ve dnech pondělí a středa, od 8:00 do 17:00, po předchozí telefonické domluvě - veřejná vyhláška č.j. 1452665/20/3000-11460-705400.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

8. dubna 2020

Dne 21.04.2020 od 12 do 14 hod.
Vypnutá oblast: Brněnská od řeky Jihlavy po čs phm a STK - viz mapa

Dne 23.04.2020 od 8 do 14 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice, trafostanice motorcentrum, Brněnská č.p. 129, 1019, 1631, vysílač, přidružené objekty + ŘSD - viz mapa

Přehled vydaných mimořádných opatření

7. dubna 2020

Policejní prezidium ČR vydalo přehled vydaných MO k 08:00 hod. dne 07.04. 2020 - přehled

Přehled vydaných opatření 7.4.2020

7. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření, kterými se ruší, ukončují, nebo upravují některá dříve přijatá mimořádná opatření:
Zrušení MO ze dne 6.3. 2020 k prodeji OOP třídy FFP3 
Ukončení MO ze dne 30.3.2020 ke kontaktním místům veřejné správy
Mimořádné opatření maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách
Mimořádné opatření omezení pohybu osob

Sbírka zákonů 56/2020 o přijetí krizových opatření

7. dubna 2020

Sbírka zákonů 56/2020

Aplikace "Záchranka"

6. dubna 2020

Nové informace o aplikaci Záchranka, jejíž možností využívá Jihomoravský kraj k rozšíření možností varování od února 2020. Informace budou zveřejněny na webu https://koronavirus.jmk.cz/ během dnešního dne - informace.

Opatření obecné povahy

6. dubna 2020

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán statní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst.2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zněmí pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává podle §51a lesního zákona následující opatření obecné povahy

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu