• pohorelice1
 • pohorelice2
 • pohorelice3
 • pohorelice4
 • pohorelice5
 • pohorelice6
 • pohorelice7

Aktuálně z Pohořelic

Dotace z dotačního programu JMK

9. září 2020

Město Pohořelice obdrželo dotaci ve výši 50.000,- Kč z dotačního programu JMK: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020.

29575

Zprovoznění nové poruchové linky

7. září 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamují zprovoznění nové poruchové linky viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

2. září 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha; - příloha; - příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

31. srpna 2020

Dne 17.09.2020 od 11:30 do 17.09.2020 16:00
Vypnutá oblast:
- Pohořelice Velký dvůr od č.p. 215 u sušárny po Mariánský dvůr včetně rybníkářství
- Přibice od Pohořelic po č.p. 225, 415, 427, 382, 53, 56, 39, 370, 92 a 97, Odběratelská trafostanice Pohořelice STÁTNÍ RYBÁŘSTVÍ (č. 500808)

Přístavba ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35 - tisková zpráva

28. srpna 2020

Město Pohořelice ukončilo realizaci investičního projektu Přístavba ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35. Projekt byl spolufinancován z národních prostředků - Ministerstvo financí ČR.

Více informací o realizaci projektu naleznete v tiskové zprávě (*.pdf)

 

Stanovisko č.j. JMK 118865/2020

27. srpna 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - stanovisko k návrhu koncepce "Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje /na období 2021 až 2027)

Pouť smíření

27. srpna 2020

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy přechodné úpravy provozu na silnici II/416, III/39513, 39514, 39515, 39517, 39521, 39523, 39528, 41619,42510, 15266 a přilehlých místních komunikacích z důvodu konání akce  - "Pouť smíření" - veřejná vyhláška
Trasa pochodu

Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

26. srpna 2020

Ve středu 02.09.2020 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice. Zahájení v 16 hod. v kongresovém sále MÚ.

Druhý užitkový elektromobil města

25. srpna 2020

Město Pohořelice chce postupně naplňovat koncept smart city, a proto pořídilo druhý užitkový elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  29515

Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

25. srpna 2020

Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví k 24.08.2020, která nabydou účinnosti od 1. září 2020.
Mimořádná opatření se týkají:
- mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami  s účinností od 01.09. 2020 do odvolání - opatření
- mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 01.09. 2020 do odvolání - opatření hromadné akce
- mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 01.09. 2020 do odvolání - opatření izolace karanténa

Záměr prodeje nemovitého majetku

25. srpna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje - viz příloha 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

24. srpna 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - nákres

Krajský soud v Ostravě

24. srpna 2020

Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov ze dne 9. 10. 2001 a části opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 3. 11. 2016

Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu

20. srpna 2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2020.  

Roční poplatek bez slevy je 500,- Kč na osobu a rok.

Poplatníkům zapojeným do systému třídění odpadu  je poplatek snížen dle adresy trvalého pobyt a množství vytříděného odpadu na daném čísle popisném: 10-30 % - sleva ve výši 100 Kč na osobu, 30-50 % - sleva ve výši 150 Kč na osobu, nad 50 % - sleva ve výši 200 Kč na osobu a rok.

V případě, že poplatek není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50 % od 1.10.2020.

Vítání občánků

17. srpna 2020

Informace a přihláška k obřadu "vítání občánků"

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu