Správní poplatky na odboru životního prostředí

dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Rybářství

vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 

     1 rok

100,- Kč

     3 roky

200,- Kč

    10 let

500,- Kč

vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce s dobou platnosti:

 

     1 rok

50,- Kč

     3 roky

100,- Kč

vydání rybářského lístku pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce s dobou platnosti:

 

     10 let

250,- Kč

Myslivost

Poplatek za lovecký lístek s dobou platnosti:

 

    1 den

30,- Kč

    5 dní

50,- Kč

    30 dní

70,- Kč

    6 měsíců

100,- Kč

    12 měsíců

150,- Kč

    doba neurčitá

1000,- Kč

na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 

75,- Kč

Odpadové hospodářství

vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1 000,- Kč

Vodní hospodářství

stavba studny a čistírny odpadních vod pro domácnosti

300,- Kč

změna stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení)

300,- Kč

prodloužení platnosti stavebního povolení

300,- Kč

stavba vodního díla

3 000,- Kč

nástavba nebo přístavby vodního díla

2 500,- Kč

stavební úprava vodního díla

1 000,- Kč

povolení ke změně užívání stavby vodního díla

500,- Kč

povolení k odstranění vodního díla

100,- Kč

Správní poplatky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší a ochrany přírody nejsou zákonem vyměřeny.