Areál Semmelrock - oznámení záměru

Zveřejnění oznámení

Oznámení záměru

Situace záměru

Rozptylová studie

Hluková studie

Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše

Vyjádření SÚ

Natura 2000

Plná moc

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu