Bezpečnější Pohořelice 2016


Město Pohořelice realizovalo v roce 2016 projekt Bezpečnější Pohořelice 2016, který byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu prevence kriminality,

První aktivitou tohoto projektu byla akce DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM V POHOŘELICÍCH, která se uskutečnila dne 21. června 2016. Akce byla určena žákům základních škol správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice.

V rámci akce předvedly zapojené složky integrovaného záchranného systému jako hasiči, policie, Československý červený kříž, městská policie atd. zásah při simulované dopravní nehodě, pro žáky základních škol byla připravena stanoviště jednotlivých složek, kde si mohli procvičit první pomoc, prohlédnout si měřící auta dálniční policie, hasičskou techniku, preventivní autobus MOBIDIK městské policie z Brna a mnohé další.

Akce sklidila u žáků základních škol a pedagogických pracovníků velice kladný ohlas.

Veliké poděkování patří všem zapojeným složkám IZS a také všem organizátorům této akce.

Plakát akce (*.pdf)

Projekt Bezpečnější Pohořelice 2016 kromě výše uvedené aktivity Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích v sobě zahrnoval  také další aktivity jako besedy v rámci Klubu mladých OÁZA zaměřené na šikanu ve škole, vztahy mezi vrstevníky atd., které byly realizovány ve spolupráci s neziskovou organizací SPONDEA z Brna a dále  další témata týkající se bezpečnosti mládeže. V klubu seniorů proběhly besedy na téma Šikana páchaná na seniorech. V souvislosti s projektem bylo provedeno dotazníkové šetření na téma bezpečnost v Pohořelicích, která proběhlo na podzim roku 2016 a to jak na webových stránkách města tak prostřednictvím Pohořelických listů. Do projektu se zapojila také místní základní škola a to  výtvarnou akci pro žáky základní školy. Žáci školy prostřednictvím svých výkresů ztvárnili místa kde se ve městě cítí bezpečně a kde naopak nebezpečně. Některá výtvarná díla a výsledek tohoto šetření můžete shlédnout v přízemí budovy městského úřadu v Pohořelicích, ul. Vídeňská.

Výsledky výtvarného šetření žáků základní školy (*.pdf)

Projekt podpořil také činnost Klubu mladých OÁZA v Pohořelicích.

Celkové náklady projektu byly 134 500,00 Kč, z toho dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byla ve výši 94 000,00 Kč.

Realizace projektu byla ukončena 31.12.2016..

Projekt byl realizován ve spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice, městskou policií a ZŠ a MŠ Pohořelice.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

12400

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Dětská skupina (dotazník) 16326
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu