Bezpečnější Pohořelice 2017

V roce 2017 město Pohořelice realizuje opět projekty spolufinancované z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jedná se již tradičně i o projekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě, kterým se město systematicky věnuje již od roku 2007.

Projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2017 se svým obsahem zaměřuje na prevenci kriminality jednak mezi mládeží ve městě, ale také jsou jeho součástí besedy na vybraná témata se seniory města (ochrana spotřebitelů, bezpečně na internetu, domácí násilí na seniorech apod.)

V rámci cílové skupiny děti a mládež města je součástí projektu aktivita Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích, který se uskuteční dne 21. 6. 2017.

16570

V tento den se žákům základních škol celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (tj. žákům z Vlasatic, Přibic, Vranovic, Loděnic, Troskotovic, Ivaně, Pasohlávek a Pohořelic) představí složky integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje – hasiči, policie, červený kříž, městská policie, dále jsou do akce zapojeni BESIP a Středisko volného času Pohořelice.  Akce se zúčastní cca 330 žáků a 25 pedagogický pracovníků. V rámci tohoto dne bude předvedena simulace dopravní nehody, předvedena činnost jednotlivých záchranných složek při této dopravní nehodě a po té budou moci žáci za doprovodu pedagogů projít 5 stanovišť, které si pro ně jednotlivé složky integrovaného záchranného systému připravily. Na žáky zde čeká například předvedení vozů dopravní policie ČR, předvedení techniky hasičského vozidla, testy z oblasti dopravní výchovy, základy první pomoci při dopravních nehodách, ukázka práce psovodů apod.

Dalšími cílem projektu BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE je zpřístupnění Klubu mladých OÁZA, který je provozován při Středisku volného času Pohořelice pro rizikovou skupinu dětí a mládeže. Tyto děti budou vytipováni ve spolupráci s Odborem sociálním a zdravotním MěÚ Pohořelice a bude jim umožněn bezplatný roční vstup do tohoto Klubu mládeže. Z projektu bude také hrazen pracovník, který se bude práci s touto rizikovou skupinou věnovat.

Součástí projektu bude i celodenní kampaň v centru města Pohořelice – NAUČ SE ŘÍCI NE!!!. Kampaň je zaměřena na zvýšení povědomí u dětí a mladistvých o riziku závislostí (drogy, hazardní hry atd.). Akce se bude konat v měsíci září.

V rámci projektu proběhne vzdělávání pracovníků škol celého správního obvodu ORP Pohořelice na téma Nebezpečný útočník ve škole. Pracovníci škol budou na konci prázdnin proškoleny odborníky z řad Policie ČR.  V podzimních měsících se uskuteční také beseda pro širokou veřejnost na téma SEKTY A NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY.

Projekt bude realizován postupně v průběhu roku 2017 a to ve spolupráci s městskou policí, Obvodním oddělením Policie ČR, Střediskem volného času Pohořelice a Základní školou Pohořelice

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 146 tis Kč, z toho přislíbená dotace z rozpočtu JMK je ve výši 102 000,00 Kč.

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města Pohořelice

8160

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu