Bezpečnější Pohořelice 2018

V roce 2018 město Pohořelice realizuje opět projekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě, kterým se město systematicky věnuje již od roku 2007. V letošním roce je tento projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 plně financován pouze z rozpočtu města Pohořelice (JMK v letošním roce nezařadil podporu preventivních projektů měst do svého rozpočtu a neposkytl tak dotační podporu na jejich realizaci).

Projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 se svým obsahem zaměřil na prevenci kriminality mezi mládeží, ale také mezi seniory.

Pro mládež jsou cílené aktivity projektu jako Den s integrovaným záchranným systémem Pohořelice, III. ročník, která se konala dne 21. 6. 2018 pro žáky místní základní školy (cíleno na žáky 4. až 6. tříd). Pro žáky okolních základních škol se akce opakovala ve stejném rozsahu na podzim tj. 27. 9. 2018. V tyto dny se žákům základních škol celého správního obvodu ORP Pohořelice představily složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který pro žáky připravil simulátor nárazu automobilu. Nově byla do akce zapojena také nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz)  V rámci akce byla předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže simulace dopravní nehody se zásahem jednotlivých složek IZS JMK. Dále byla pro žáky škol připravena stanoviště hasičů, policie, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakovaly zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci, měly možnost si zblízka prohlédnout automobil dálničního oddělení Police ČŘ.  Součástí programu byly také ukázky práce psovodů.

Celkem se obou akcí zúčastnilo 6 základních škol s 285 žáky a 25 pedagogickými pracovníky.

Podzimní akce Den s IZS Pohořelice dne 27.9.2018 pro žáky okolních základních škol byla spolufinancována nově z projektu MAS Podbrněnsko, a to Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II.

22418

Více fotografií z akce Den s IZS 21.6.2018 naleznete na stránkách SVČ Pohořelice pod tímto odkazem.

Více fotografií z akce Den s IZS 27.9.2018 naleznete na stránkách SVČ Pohořelice pod tímto odkazem.

Součástí projektu jsou také akce pro dospělé, v posledním týdnu měsíce srpna to byl např. seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU. Seminář vedli odborní preventisté Policie ČR. Byl  určen pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení celého ORP Pohořelice.  Akce se zúčastnilo 55 pedagogických pracovníků.

Na stejné téma proběhla také beseda se žáky ZŠ a MŠ Pohořelice v posledním týdnu letošního školního roku.

 

Poslední z aktivit projektu pamatuje také na naše občany seniorského věku, pro které jsou určeny besedy pořádané ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR. Jedná se o besedy na téma: kriminalita páchaná na seniorech, internetová kriminalita, bezpečnostní rizika související s vyšším věkem atd.

Na realizaci projektu se podílí město Pohořelice, městská policie, Obvodní oddělení Policie ČR, Středisko volného času Pohořelice a ZŠ a MŠ Pohořelice.

 

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu