Bezpečnější Pohořelice 2018

V roce 2018 město Pohořelice realizuje opět projekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě, kterým se město systematicky věnuje již od roku 2007. V letošním roce je tento projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 plně financován pouze z rozpočtu města Pohořelice (JMK v letošním roce nezařadil podporu preventivních projektů měst do svého rozpočtu a neposkytl tak dotační podporu na jejich realizaci).

Projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 se svým obsahem zaměřil na prevenci kriminality mezi mládeží, ale také mezi seniory.

Pro mládež jsou cílené aktivity projektu jako Den s integrovaným záchranným systémem Pohořelice, III. ročník, která se konala dne 21. 6. 2018 pro žáky místní základní školy (cíleno na žáky 4. až 6. tříd). Pro žáky okolních základních škol se bude tato akce opakovat ve stejném rozsahu na podzim tj. 27. 9. 2018. V tyto dny se žákům základních škol celého správního obvodu ORP Pohořelice představí složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který pro žáky připravil simulátor nárazu automobilu. Nově bude do akce zapojena také nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz)  V rámci akce bude předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže simulace dopravní nehody se zásahem jednotlivých složek IZS JMK. Dále budou pro žáky škol připraveny stanoviště hasičů, policie, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakují zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci, mají možnost si zblízka prohlédnout automobil dálničního oddělení Police ČŘ.  Součástí programu bude také zásah psovodů Policie ČR.

Více fotografií z akce Den s IZS 21.6.2018 naleznete na stránkách SVČ Pohořelice pod tímto odkazem.

Další aktivitou projektu je podpora činnosti Klubu mládeže OÁZA, který je provozován při SVČ Pohořelice, díky projektu je spolufinancován pracovník, který se věnuje práci s touto mládeží v klubu.

Součástí tohoto ročního projektu jsou také besedy a semináře na téma prevence – v přípravném týdnu na konci prázdnin je to např. seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU. Seminář vedou odborní preventisté Policie ČR. Je určen pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení celého ORP Pohořelice.

Na stejné téma proběhla také beseda se žáky ZŠ a MŠ Pohořelice v posledním týdnu letošního školního roku.

Poslední z aktivit projektu pamatuje také na naše občany seniorského věku, pro které jsou určeny besedy pořádané ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR. Jedná se o besedy na téma: kriminalita páchaná na seniorech, internetová kriminalita, bezpečnostní rizika související s vyšším věkem atd.

Na realizaci projektu se podílí město Pohořelice, městská policie, Obvodní oddělení Policie ČR, Středisko volného času Pohořelice a ZŠ a MŠ Pohořelice.

 

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu