Bezpečnostní rada ( BR )

Bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.
Předsedou bezpečnostní rady bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.

Bezpečnostní rada určené obce projednává

 1. zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření,
 2. rozpracování úkolů  krizového plánu kraje,  uložených hasičským záchranným sborem kraje,
 3. roční zprávu  o stavu prostředků pro  varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,
 4. plán evakuace  osob z ohroženého území  správního obvodu určené obce,
 5. zprávu   o  činnosti   a  připravenosti   složek  integrovaného záchranného systému umístěných ve správním obvodu určené obce,
 6. návrh  objemu  finančních  prostředků  v  rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním vodu určené obce,
 7. informaci o  financování krizových opatření  ve správním obvodu určené   obce  při   vyhlášeném  krizovém   stavu  v  uplynulém rozpočtovém roce,
 8. způsob  seznámení právnických  a fyzických  osob s  charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 9. způsob shromažďování  nezbytných údajů o osobách,  které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
 10. zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
 11. vnější havarijní plán a
 12. podmínky nouzového přežití obyvatelstva

Složení bezpečnostní rady:

 • Bc. Miroslav Novák, DiS. – starosta města
 • Mgr. Patrik Pařil - 1. místostarosta města
 • Ing. Josef Svoboda – 2. místostarosta města
 • Ing. Zdeněk Blecha – tajemník MěÚ
 • Mgr. Ondřej Třešňák – vedoucí OO PČR Pohořelice
 • Bc. Zdeněk Selner – velitel PS HZS Pohořelice 
 • Pavel Čermák – velitel JSDHO Pohořelice
 • Bc. František Pražák – zástupce PČR Brno-venkov

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu