Částečná uzavírka III/39614

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu  na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení §10,11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ),    § 77 odst. 1 písm.c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací  a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě podnětu žadatele ze dne 15.05.2017:
Čechymen a.s., Na Mlýnici 33/1a, 702 00 Ostrava, IČO: 29387132 zastoupený na základě plné moci:
SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627  00 Brno, IČO: 49971344  (dále jen žadatel)

oznamuje opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 171 a násl. v  části šesté SŘ,

silnice: III/39614  Pasohlávky-Drnholec
veřejně přístupná komunikace Pasohlávky- křiž. se silnicí I/52

Důvod: pořádání kulturní akce:  „SUPER RALLY 2017
Termín akce:  31.05.2017  -  04.06.2017  

Opatření obecné povahy - dokument

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu