Cestovní doklady

Změny ve vydávání cestovních pasů

11. června 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

23. března 2018

Aktuální informace

Vydávání cestovních dokladů

1. července 2013

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. 
Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu , státní občanství ČR a další údaje zapsané v cestovním dokladu. 
Ve lhůtě 30 dnů se vydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky s dobou platnosti : 10 let - občané starší 15 let , 5 let občané mladší 15 let. 
Žádost o vydání cestovního pasu (CP) ve lhůtě 30 dnů se již nevyplňuje (žádost je vyhotovena přímo přes informační systém, občan tuto vytištěnou žádost jen zkontroluje a podepíše) – platnost cestovního pasu je 10 let pro občany starší 15 let a 5 let pro občany mladší 15 let.

Žádost o vydání CP v kratší lhůtě do 6 kalendářních dnů, se vydává za zvýšený poplatek.

Zpracovávání žádostí o CP:

  • paní Prokešová: všechny obce správního obvodu ORP Pohořelice 
    (v době její nepřítomnosti zastupuje paní Hutárková) 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města Pohořelice

20308

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu