Cestovní doklady

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

23. března 2018

Aktuální informace

Vydávání cestovních dokladů

1. července 2013

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. 
Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu , státní občanství ČR a další údaje zapsané v cestovním dokladu. 
Ve lhůtě 30 dnů se vydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky s dobou platnosti : 10 let - občané starší 15 let , 5 let občané mladší 15 let. 
Žádost o vydání cestovního pasu (CP) ve lhůtě 30 dnů se již nevyplňuje (žádost je vyhotovena přímo přes informační systém, občan tuto vytištěnou žádost jen zkontroluje a podepíše) – platnost cestovního pasu je 10 let pro občany starší 15 let a 5 let pro občany mladší 15 let.

Žádost o vydání CP v kratší lhůtě do 6 kalendářních dnů, se vydává za zvýšený poplatek.

Zpracovávání žádostí o CP:

  • paní Prokešová: všechny obce správního obvodu ORP Pohořelice 
    (v době její nepřítomnosti zastupuje paní Hutárková) 

Cestovní doklady (pasy) od 1. dubna 2009

10. března 2009

Dnem 1. dubna 2009 vstoupí v platnost novelizace zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), podle které se budou vydávat nové pasy  s biometrickými údaji, ve kterých přibude další biometrický prvek a to otisk dvou prstů, doposud je to jen digitální fotografie. Otisky prstů jako povinnou součást pasů schválila Evropská unie v prosinci 2004. Cílem je účinnější ochrana proti padělání pasů.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu