Chodník, podél ulice Znojemská

Řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje požadavky investora.

Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel. Součástí návrhu je i zřízení bezpečnostních prvků na předlážděných chodnících. Prostorové řešení zůstává zachováno stávající – jedná se o opravu stávajícího chodníku ve stávajících výškových a směrových parametrech. Chodníky jsou navrženy s povrchem z vsakovací dlažby (v tl. 80 mm, barva šedá). Bezpečnostní prvky (varovné pásy atd.) jsou navrženy z betonové zámkové dlažby (v tl. 80 mm s reliéfní úpravou, barva – červená). V místech kde bude vodící linie přerušená více, jak na 80 m, bude zřízena umělá vodící linie z drážkované dlažby – umělá vodící linie šířky 400 mm. Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající zpevněné plochy konstrukce chodníku (asfalt, dlažba, beton) na ulici Znojemská vykazují značné opotřebí a poškození (trhliny, propadliny, záplaty atd.) a neodpovídají požadovaným standardům. Město Pohořelice získalo tne tento projekt dotaci z Operační programu Životní prostředí.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu