CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD

„CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení –  oznámení.

Do výše uvedeného dokumentu, který se zabývá otázkou posuzování vlivů na životní prostředí, můžete nahlédnout na Městském úřadě Pohořelice, odbor Kancelář tajemníka, sekretariát.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu