Cvičení HZS – stavba mobilního hrazení jako součást protipovodňové ochrany Pohořelic

V pondělí 27.9.2021 se uskutečnilo cvičení HZS, během kterého byl prověřen postup při sestavování mobilního hrazení, které je součástí protipovodňových opatření (dále PPO) Pohořelic.

Cvičení se zúčastnily zásahové jednotky profesionálních hasičů z Pohořelic a Židlochovic, dále výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Vranovic a Žabčic.

Prvky mobilního hrazení jsou uloženy ve zvláštním vozidle u profesionální jednotky HZS v Pohořelicích. Během celých dvou hodin hasiči jednotek HZS rozvezli a zkompletovali celkem 11kompletů mobilního hrazení – od jednodušších, metr širokých jednopolových branek u zahrádkářské kolonie Stará až po nejširší, šestipolový propustek pod D52 mezi Mlýnským náhonem a silnicí na Velký Dvůr.

Ačkoliv tuto činnost dělali členové některých jednotek HZS poprvé, rychle se zorientovali a příprava propustků, vlastní montáž i demontáž hrazení probíhala rychle.

Během cvičení se ukázala potřeba doplnit některé nářadí a upravit betonovou opěru u D52. Dále je třeba trvale odstraňovat v okolí propustků náletové dřeviny a vysoký plevel. Bude rovněž třeba zpevnit některé úseky přístupových polních cest, aby zasahující hasiči nemuseli využívat dálnici, což není bezpečné ani za dobré viditelnosti.

Cvičení se zúčastnil velitel požární stanice Pohořelice npor. Bc. Zdeněk Selner. Provádění prací sledoval i kpt. Mgr. Jan Marchlík z krajského ředitelství HZS, který je pracovníkem oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Cvičení prokázalo, že hasiči jsou dobře připraveni chránit město, jeho obyvatele i firmy před nebezpečím záplav. Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Ing. Josef Svoboda, II. místostarosta, město Pohořelice 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu