Další poskytovatelé sociálních služeb spolupracující s městem Pohořelice

Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni

Brno, Staňkova 47                             549 122 961

Centrum sociálních služeb Josefa Korbela – azyl pro ženy a muže

Brno, Mlýnská 25                              543 212 530

Pečovatelská služba a ošetřovatelská služba – zajišťuje Oblastní charita Břeclav

Tyršova 234, Pohořelice                    519 413 888

Poradenská linka pro seniory

Brno, Třída Kpt. Jaroše 9                  538 700 950

Manželské a rodinné poradny Brno

Brno, Buzkova 43                              548 538 338

Brno, Táborská 198                           548 538 497  

Bethesda Brno, Starobrněnská 7      542 214 547

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

Kontakt na odboru sociálním a zdravotním 519 301 350-355 

Občanská poradna Brno (poskytuje i dluhové poradenství)

Brno, Anenská 10                              545 241 828 

Bezplatné občanské a právní poradny Brno

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu