Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích 12.9.2019

Město Pohořelice pořádá dne 12. 9. 2019 již tradiční akci Den s Integrovaným záchranným systémem.

Den s integrovaným záchranným systémem Pohořelice, IV. ročník, který se koná dne 12. 9. 2019, je tentokráte určen pro žáky okolních základních škol (cíleno na žáky 3. až 5. třídy).  V tento den se žákům základních škol  správního obvodu ORP Pohořelice představí složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který pro žáky připravil  otočný simulátor, simulátor nárazu a BESIP stan. V rámci BESIPU bude akci přítomen také OPTOMETRISTA, který bude v rámci kampaně Ministerstva dopravy "Vidíš perfektně?" provádět žákům, ale i široké veřejnosti, ZDARMA měření zraku. Dále je do akce zapojena také nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz)  V rámci akce bude předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže  Brno simulace dopravní nehody. Dále budou pro žáky škol připraveny stanoviště hasičů, policie, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakují zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci, mají možnost si zblízka prohlédnout automobil dálničního oddělení Police ČŘ.  Součástí programu bude také předvedení práce psovodů.

V rámci akce bude také přistaven preventivní autobus městské policie Brno MOBIDIK.

Akce dne 12. 9. 2019 bude zahájena v 8:15 hodin a její ukončení se předpokládá ve 13 hodin. Z organizačních důvodů bude v tuto dobu uzavřeno parkoviště na prostranství vedle fary na náměstí Svobody. Podrobnější informace zveřejníme před konáním akce.

Plakát akce (*.pdf)

Upozornění na uzavření parkoviště a silnice na nám. Svobody (příjezd k bytovkám u parku) (*.pdf)

Akce je financována městem Pohořelice a nově spolufinancována z prostředků Evropské unie a to v rámci projektu MAS Podbrněnsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II., reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008646.. Organizátory akce jsou Město Pohořelice a SVČ Pohořelice.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu