Den s Integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích - III. ročník

22418

Město Pohořelice pořádá dne 27. 9. 2018 již tradiční akci Den s Integrovaným záchranným systémem. Akce se koná v rámci celoročního projektu Prevence kriminality 2018.

Den s integrovaným záchranným systémem Pohořelice, III. ročník, který se koná dne 27. 9. 2018, je tentokráte určen pro žáky okolních základních škol (cíleno na žáky 3. až 5. třídy).  V tento den se žákům základních škol celého správního obvodu ORP Pohořelice představí složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který pro žáky připravil  otočný simulátor a BESIP stan. Nově je do akce letos zapojena také nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz)  V rámci akce bude předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže  Brno simulace dopravní nehody. Dále budou pro žáky škol připraveny stanoviště hasičů, policie, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakují zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci, mají možnost si zblízka prohlédnout automobil dálničního oddělení Police ČŘ.  Součástí programu bude také předvedení práce psovodů.

Akce dne 27. 9. 2018 bude zahájena v 8:15 hodin a její ukončení se předpokládá ve 13 hodin. Z organizačních důvodů bude v tuto dobu uzavřeno parkoviště na prostranství vedle fary na náměstí Svobody. Podrobnější informace zveřejníme před konáním akce.

Plakát akce (*.pdf)

Upozornění na uzavření parkoviště a silnice na nám. Svobody (příjezd k bytovkám u parku) (*.pdf)

Akce je financována městem Pohořelice a nově spolufinancována z prostředků Evropské unie a to v rámci projektu MAS Podbrněnsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II., reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008646.. Organizátory akce jsou Město Pohořelice a SVČ Pohořelice.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu