Den s IZS Pohořelice - V. ročník

22418

Město Pohořelice pořádá dne 18.9.2020 již tradiční akci Den s Integrovaným záchranným systémem. Akce se koná v rámci celoročního projektu Prevence kriminality 2020.

Den s integrovaným záchranným systémem Pohořelice, V. ročník, který se koná dne 18.9.2020, je tentokráte určen pro žáky základní školy Pohořelice (cíleno na žáky 5. tříd).  V tento den se žákům základní školy představí složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který má pro žáky připravené dopravní testy. Akce se také účastní již tradičně nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz)  V rámci akce bude předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže  Brno simulace dopravní nehody. Dále budou pro žáky připraveny stanoviště hasičů, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakují zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci.  Součástí programu bude také předvedení práce psovodů.

Akce dne 18.9.2020 bude zahájena v 8:15 hodin a její ukončení se předpokládá ve 12 hodin. Z organizačních důvodů bude v tuto dobu uzavřeno parkoviště na prostranství vedle fary na náměstí Svobody. 

Plakát akce (*.jpg)

Upozornění na uzavření parkoviště a silnice na nám. Svobody (příjezd k bytovkám u parku) (*.pdf)

Akce je financována městem Pohořelice a nově spolufinancována z prostředků Evropské unie a to v rámci projektu MAS Podbrněnsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II., reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008646.. Organizátory akce jsou Město Pohořelice a SVČ Pohořelice.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu