Dešťová kanalizace v ulici Pšeničná

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na dešťové kanalizaci v ulici Pšeničná. V rámci akce bylo řešeno odvedení povrchových vod z komunikací a přilehlých veřejných ploch, dále odvedení dešťových vod z přilehlých střech domů, vyvolané přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod) a oprava povrchů narušených výkopem. Celková délka nových stok dešťové kanalizace činila 125,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky a uličních vpusti činila 105 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu