Dětské dopravní hřiště

V měsíci září byla zahájena stavba dětského dopravního hřiště, kterou realizuje na základě výběrového řízení firma AŽD Praha s.r.o.

Požadavek na vybudování dětského dopravního hřiště vycházel z nutnosti dopravní prevence pro děti a mládež. V Pohořelicích ani v blízkém okolí se žádné dopravní hřiště nenachází. Stavba svým účelem bude tvořit výchovný prvek v rámci přípravy dětí a mládeže na pravidla silničního provozu.

Návrh dětského dopravního hřiště vycházel z respektování nutnosti pro zpracování co největšího počtu prvků a situací, které mohou řidiče v běžném silničním provozu potkat.

Stavba je rozčleněna na 3 části:

  • Část 1 – Komunikace a zpevněné plochy: Samotné těleso dopravního hřiště je tvořeno dvěma propojenými segmenty. Segment 1 je tvořen okružní křižovatkou, segment 2 je navržen ve tvaru stykové křižovatky. Část 1 je dále tvořena oplocením a dopravním značením.
  • Část 2 – Areálové osvětlení a přípojka elektro: Předmětem této části je venkovní osvětlení pro dětské dopravní hřiště.
  • Část 3 – Správní objekt (zázemí): Správní objekt je tvořen jednoduchou stavbou vnějšího půdorysného rozměru 4 x 6 m s přesazenou pultovou střechou, jenž bude sloužit pro uložení nářadí, dětských kol, kárek atd.

Do konce roku 2016 bude vybudována část 1, část 2 a 3 bude realizována v průběhu roku 2017.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu