Dětské dopravní hřiště Pohořelice

Město Pohořelice zahájilo v letošním roce investiční akci výstavba Dětského dopravního hřiště Pohořelice. Na I. etapu výstavby dopravního hřiště získalo město dotaci z rozpočtu JMK ve výši 1 mil Kč.

Samotná výstavba byla zahájena v září 2016. I. etapa realizace byla ukončena koncem roku 2016.  II. etapa výstavby bude ukončena v měsíci dubnu 2017, na tuto etapu by měla plynule navázat realizace III. etapy - závěrečná etapa, v rámci které bude uskutečněna výstavba správního objektu a veřejného osvětlení. Celá investiční akce by měla být ukončena do konce školního roku, tj. v červnu 2017 nejpozději. Celkové náklady výstavby dětského dopravního hřiště jsou  cca 3 mil Kč (včetně DPH).

Dětské dopravní hřiště bude využíváno dětmi a žáky ze základních a mateřských škol celého správního obvodu ORP Pohořelice a z dalšího blízkého okolí, dále Střediskem volného času Pohořelice, které v celém blízkém regionu realizuje dny dopravní výchovy ve spolupráci s BESIPem. Hřiště bude také zpřístupněno široké veřejnosti.
12400

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu