Dětské kluby a příměstské tábory

22365


Město Pohořelice navázalo na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice I. a II., v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2021. Od 1. 7. 2021 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. se realizuje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. V provozu jsou opět dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice (ranní a odpolední), dále dětské kluby v okolních obcích při ZŠ a MŠ Loděnice (ranní klub), při ZŠ a MŠ Vlasatice (ranní) a při ZŠ a MŠ Ivaň (ranní).

Od měsíce září 2021 jsou tedy rodičům dětí I. stupně základní školy ve správního obvodu ORP Pohořelice v obcích Pohořelice, Vlasatice, Loděnice, Ivaň k dispozici dětské kluby stejně jako v minulém školním roce.

Uvedené služby péče o děti jsou rodičům poskytovány zdarma, pokud splňují podmínky zařazení do projektu a to je: jsou zaměstnáni, připravují se studiem/rekvalifikací na výkon povolání, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání nebo jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podrobnější informace o provozu dětského klubu získáte na těchto kontaktech:

Dětský klub při ZŠ a MŠ Pohořelice - Ing. Hana Konečná - 519 424 683; hana.konecna@zspohorelice.cz

Dětský klub při ZŠ a MŠ Loděnice - Mgr. Petr Machálek - 602 315 154, zs.lodenice@orgman.cz

Dětský klub při ZŠ a MŠ Vlasatice - Mgr. Marcela Mikelová - 519 425 231; marcela.mikelova@zsvlasatice.cz

Dětský klub při ZŠ a MŠ Ivaň - Mgr. Lenka Koubková - 602 954 944, koubkova@zsivan.cz


Dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice a při ZŠ a MŠ Vlasatice budou dále pokračovat v provozu i ve školním roce 2022/2023.


Součástí projektu je také realizace příměstských táborů v období letních prázdnin.

V období 07/2022 až 08/2022 se realizuje celkem 19 týdenních turnusů v obcích Pohořelice, Branišovice, Loděnice, Vlasatice a Ivaň.

Podrobnější informace k příměstským táborům získáte na těchto kontaktech:

- SVČ Pohořelice - Mgr. Monika Janičatová - 519 424 558,  janicatova@svcpohorelice.cz

- ZŠ a MŠ Loděnice - Mgr. Petr Machálek - 602 315 154, zs.lodenice@orgman.cz

- ZŠ a MŠ Vlasatice - Mgr. Marcela Mikelová - 519 424 231, marcela.mikelova@zsvlasatice.cz

- ZŠ a MŠ Ivaň - - Mgr. Lenka Koubková - 602 954 944, koubkova@zsivan.cz

- Obec Branišovice - Jana Daníčková - 606 671 771, kc@branisovice.cz 

- ZŠ a MŠ Troskotovice - Mgr. Gabriela Vašíčková - 736 207 898, troskotovice_160@seznam.czRealizace projektu bude ukončena 31.12.2022.

Za realizační tým projektu Ing. Hana MlýnkováMĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu