Dětské kluby i ve školním roce 2020/2021

22365

Město Pohořelice navazuje na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice, v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2018. Od 1. 9. 2018 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice II. se realizuje od 1.9.2018 do 30.6.2021. V provozu jsou opět dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice (ranní a odpolední), dětský klub KC Pfann (odpolední klub), dále dětské kluby v okolních obcích při ZŠ a MŠ Loděnice (ranní klub), při ZŠ a MŠ Vlasatice (ranní) a při ZŠ a MŠ Ivaň (ranní dětský klub).

Od měsíce září 2020 jsou rodičům správního obvodu v Pohořelicích, Loděnicích, Ivani a Vlasaticích k dispozici dětské kluby stejně jako v minulém školním roce.

Uvedené služby péče o děti jsou rodičům poskytovány zdarma, pokud splňují podmínky zařazení do projektu a to je: jsou zaměstnáni, připravují se studiem/rekvalifikací na výkon povolání, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání nebo jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podrobnější informace o provozu dětského klubu získáte u ředitelů/ zástupců ředitelů zmiňovaných základních škol/školských zařízení:

- Dětský klub při ZŠ a MŠ Pohořelice - Ing. Hana Konečná - 519 424 683; hana.konecna@zspohorelice.cz

- Dětský klub KC Pfann - Mgr. Monika Janičatová - 519 424 558; janicatova@svcpohorelice.cz

- Dětský klub při ZŠ a MŠ Loděnice - Mgr. Petr Machálek - 602 315 154, zs.lodenice@orgman.cz

- Dětský klub při ZŠ a MŠ Vlasatice - Mgr. Marcela Mikelová - 519 425 231; marcela.mikelova@zsvlasatice.cz

- Dětský klub při ZŠ a MŠ Ivaň - Mgr. Lenka Koubková - 602 954 944, koubkova@zsivan.cz

 

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu