Dětské kluby i ve školním roce 2021/2022

22365

Město Pohořelice navazuje na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice I. a II., v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2021. Od 1. 7. 2021 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. se realizuje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. V provozu jsou opět dětské kluby při ZŠ a MŠ Pohořelice (ranní a odpolední), dětský klub KC Pfann (odpolední klub), dále dětské kluby v okolních obcích při ZŠ a MŠ Loděnice (ranní klub), při ZŠ a MŠ Vlasatice (ranní/odpolední) a při ZŠ a MŠ Ivaň (ranní). Nově bude dětský klub v provozu také v obci Branišovice, v komunitním centru. Bude se jednat o odpolední dětský klub.

Od měsíce září 2021 jsou tedy rodičům dětí I. stupně základní školy ve správního obvodu ORP Pohořelice v obcích Pohořelice, Vlasatice, Loděnice, Ivaň a Branišovice k dispozici dětské kluby stejně jako v minulém školním roce.

Uvedené služby péče o děti jsou rodičům poskytovány zdarma, pokud splňují podmínky zařazení do projektu a to je: jsou zaměstnáni, připravují se studiem/rekvalifikací na výkon povolání, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání nebo jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podrobnější informace o provozu dětského klubu získáte na těchto kontaktech:

Dětský klub při ZŠ a MŠ Pohořelice - Ing. Hana Konečná - 519 424 683; hana.konecna@zspohorelice.cz

- Dětský klub KC Pfann - Mgr. Monika Janičatová - 519 424 558; janicatova@svcpohorelice.cz

Dětský klub při ZŠ a MŠ Loděnice - Mgr. Petr Machálek - 602 315 154, zs.lodenice@orgman.cz

Dětský klub při ZŠ a MŠ Vlasatice - Mgr. Marcela Mikelová - 519 425 231; marcela.mikelova@zsvlasatice.cz

Dětský klub při ZŠ a MŠ Ivaň - Mgr. Lenka Koubková - 602 954 944, koubkova@zsivan.cz

Dětský klub v Branišovicích - Mgr. Jana Daníčková - 606 671 171, kc@branisovice.cz

 

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu