Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou spodní vody, k.ú. Smolín

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Zveřejnění oznámení záměru "Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou spodní vody", k.ú. Smolín, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na odboru Kancelář tajemníka MěÚ, sekretariát, ve dnech pondělí a středa 8:00-17:00 hod.

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu