Evidence obyvatel

Aktuální letáky a informace z oblasti evidence obyvatel

11. dubna 2019

Aktuální letáky a informace z oblasti evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

11. října 2005

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem.

Potvrzení o změně trvalého pobytu (TP) se vydává k OP při přestěhování současně s vydáním potvrzení je ustřižen roh OP.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (TP)  se vyplňuje při změně trvalého pobytu.

Zpracovávání přihlašovacích lístků k TP v Pohořelicích včetně městských částí Smolín, Nová Ves:

  • referent Petra Prokešová, I. patro, dveře č. 231, tel. č. 519 301 315
    (v době nepřítomnosti zastupuje referent Miluše Sedláčková, matrika) 

Poskytnutí osobních údajů

11. října 2005

Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.
Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ohlašovna v místě trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údaje o osvojeném dítěti, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

Žádost o poskytnutí informací z informačního systému (IS) – vyplňuje se pokud si občan žádá o poskytnutí informací ke své osobě.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města

24947

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu