Foto z akcí

Oslava Dne seniorů 2019

30. září 2019

Město Pohořelice pořádalo v sobotu 28.9.2019 oslavu  ke Dni seniorů, součástí této akce bylo  již tradiční posezení s jubilanty. Pozvání přijalo 50 oslavenců, blahopřání a předání dárečků se ujali starosta Bc. Novák, místostarostové Mgr. Pařil a Ing.Svoboda, dále členky sociální komise p.Šťastná, p.Weiterová. Mgr. Kánovičová  připravila kulturní pásmo s žačkami ze školní družiny. Na harmoniku  zahrál a zazpíval Ing. Pirnus, všem tímto děkujeme. V 17.hodin začal program pro seniory - Sejdeme se s  Alešem Cibulkou a jeho hosty - Ivana Andrlova a Roberto Caporali.

Koncert a křest velkého zpěvníku skupiny Nezmaři

20. května 2019

Jako host na koncertu skupiny Nezmaři vystoupila skupina Máščasband, která byla i kmotrem při křtu velkého zpěvníku Nezmarů.

Setkání harmonikářů 2019

25. února 2019

V sobotu 23. února jsme se již po jedenácté setkali v sále Radnice s harmonikáři. Zahrát a zazpívat přijelo 32 účastníků. Nejstarší hráč ve věku 88 let a nejmladší hráčka 8 let. Na setkání přijíždí pravidelně i hráči ze Slovenska a 2 harmonikáři z Rakouska. Akci zahájil starosta města Bc. Miroslav Novák. Poté následovalo společné foto a předání drobných dárků. Akci opět moderoval Ivoš Janičata, který je neodmyslitelnou součástí tohoto tradičního setkání. Během odpoledne jsme si také připomněli památku pana Rudolfa Kučery z Břeclavi, který býval nezapomenutelným harmonikářem. Akce pokračovala do večerních hodin. Děkujeme Všem vystupujícím i návštěvníkům za výdrž a příjemnou atmosféru. Děkujeme panu Lenderovi za sponzorské dary pro účinkující.

XIII.ročník ples Města Pohořelice - foto

22. ledna 2019

Město Pohořelice pořádalo v sobotu  19.ledna 2019 XIII.reprezentační ples Města Pohořelice.

Novoroční koncert v kostele Sv.Jakuba Staršího

8. ledna 2019

Město Pohořelice a místní farnost pořádaly v sobotu 5. ledna 2019 v 15 hodin v kostele Sv. Jakuba Staršího v Pohořelicích Novoroční koncert. Účinkovali Indigo Quartet Brno - smyčcové kvarteto.

Zahájení adventu 2018

3. prosince 2018

V sobotu  1. prosince jsme  zahájili Advent u kostela za mrazivého počasí. Úvodního slova se ujal pan starosta Bc. Novák a pan děkan Svoboda, po té zazpívaly děti ze Základní umělecké školy koledy. Děti ze Střediska Volného času zatančily. Jako hosté vystoupily kozy. Majitelka koz Julinky, Elenky a Reginky dětem názorně předvedla, co kozy jedí a co nemají rády. Dokonce kozu i podojila. Kozičky také ukázaly, jak jsou šikovné - podávaly nožku, podlézaly, prolézaly různé překážky, také měly nacvičený pohyb na říkanky. Nejvíce jsme asi byli překvapeni, když Elenka vyskočila na auto a dokonce na něm i zatančila. Na závěr  si mohli děti kozičky pohladit a povodit, za to dostali kozí razítko. Děkujeme všem vystupujícím, že i v takové zimě navodili adventní náladu. Od 16. hodin se konaly v budově ZUŠ Pohořelice tradiční adventní dílny. Od 19. hodin začalo na Radnici již tradiční vánoční posezení u cimbálu. Jako první vystoupil Rozmarýnek, poté cimbálová muzika Kasanica a Mužáci z Pohořelic. Děkujeme všem účinkujícím a doufáme, že jsme účastníky alespoň trochu vánočně naladili.

Vítání ptačího zpěvu v Pohořelicích

14. května 2018

Česká společnost ornitologická a Město Pohořelice uspořádali v sobotu 12. května pro všechny milovníky ptactva a přírody Vítání ptačího zpěvu.  S průvodcem Ing. Krásou jsme uvítali a oslavili návrat ptačího zpěvu do naší krajiny i krásu jarní přírody.

10.ročník harmonikářů

12. března 2018

V sobotu 10.března 2018 jsme od 14.hodin v sále Radnice pořádali již 10.ročník setkání harmonikářů v Pohořelicích. Před plným sálem se představilo 44 účastníků z toho 12 žen a jedna malá slečna. Pořad uváděl již tradičně Ivoš Janičata a  imitátor Petr Martinák.

Léčivé divadlo

11. května 2017

v sobotu 6.května 2017 se konalo v sále Radnice Léčivé divadlo Gabriely Filippi " Chlapec, který viděl pravdu". Hostem druhé části představení  byl RAFAEL EbRampti - zakladatel colorologie - nauky nejen o barev působení, lektor, terapeut a především člověk nahlížející na život holistickým způsobem.

Tradiční vánoční posezení u cimbálu

5. prosince 2016

V sobotu 3.12.2016 se v sále Radnice konalo tradiční vánoční posezení u cimbálu. Hrála CM Kasanica z Mikulova a Mužáci z Pohořelic.

Zahájení Adventu v Pohořelicích

28. listopadu 2016

V sobotu 26. listopadu 2016 jsme slavnostně zahájili Advent u kostela Sv. Jakuba  vystoupením Atelieru Mgr. Pavla Kratochvíla a skupiny Monty a Nekapela. Na základní umělecké škole, na Radnici a v klubu Seniorů probíhalo vánoční tvoření. Děkujeme všem pořadatelům za pěkné voňavé adventní odpoledne.

Koncert Czech Virtuosi

31. října 2016

Město Pohořelice a Czech Virtuosi pořádalo 21.10.2016 koncert  v sále Radnice v Pohořelicích. Na housle hrála Esther Yoo, dirigent Caspar Richter.

6.ročník Pohořelického folkobraní

17. října 2016

Město Pohořelice a skupina Máš Čas Band pořádali 6.ročník Pohořelického folkobraní, které se konalo 22.října 2016 v sále Radnice v Pohořelicích. Jako host zahrála skupina Nezmaři, kteří  od roku 2002 působí  v nezměněném složení PAVEL ZAJÍC, PAVEL DRENGUBÁK, TONDA HLAVÁČ a ŠÁRKA BENETKOVÁ, která byla momentálně nemocná.

Ples Města 10.ročník 2016

20. ledna 2016

Město Pohořelice pořádalo 10. reprezentační ples města Pohořelice, který se konal 16.ledna 2016 v sále Radnice v Pohořelicích. K tanci a poslechu hrála skupina Marathon Band, v předtančení jsme zhlédli historický salónní tanec a kankán v podání tanečního souboru La Quadrilla. Děkujeme sponzorům za dary.

Vánoční kamion v Pohořelicích

28. prosince 2015

22.prosince 2015 nás navštívil Vánoční kamion. Finanční prostředky z této akce byly využity ve prospěch toho, kdo je opravdu potřebuje. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu