Fresková výzdoba v kostele sv. Jakuba Staršího

Fresková výzdoba ze 14. století není dosud zcela přesně datována, první písemné doklady se vztahují k jejímu objevení pod vápennou přemalbou v roce 1860, kdy však byly pro nedostatek  znovu zalíčeny vápnem. Příčiny původního zalíčení lze najít v několika požárech kostela (1424, 1714), po kterých byly stěny kostela pokryty sazemi, a celý kostel se vymaloval vápnem.

Znovuobjeveny tak byly fresky v roce 1934 při rozsáhlých opravách kostela během odstraňování vápenných líček. V tomto roce došlo i k jejich obnově akademickým malířem Böhmem v z Brna. Z freskové výzdoby presbytáře však bylo možné obnovit již jen obraz na epištolní straně, představující smrt Panny Marie. Pod kterým se dochovalo torzo latinského nápisu, který hovořil o tom,že:

„Léta Páně 1323 na den  Jana  Evangelisty panem Petrem, biskupským vikářem vznešeného pána Konráda z Olomouce, tento oltář zasvěcen Kristu, P. Marii, sv. Jakubovi Většímu a jiným apoštolům“.

 

 

Fresky v obloucích po obou stranách střední lodi obsahují v každém poli dvě postavy. Spojeny jsou po celé délce probíhajícím pásem ornamentu.

Postavy na freskách  ve střední lodi nejsou dosud jednoznačně identifikovány, přes studium atributů postav a takzvaných „mluvících“ pásek s textem  není dosud jasné, zda jde o starozákonní proroky, panovníky či donátory kostela.

Gotické fresky v lodi kostela i v presbytáři restauroval v letech 2003-2005 akademický malíř a restaurátor Václav Holoubek z Babic.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu