Hlášení poruch - JMP

Nahlášení poruchy - úniku plynu 1239. Veškeré hovory na tomto čísle jsou nahrávány na záznamové zařízení.

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

  • Poruchu dodávky zemního plynu do odběrného místa
  • Veškeré úniky zemního plynu
  • Závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání JMP, a.s. - veškeré zařízení, které není odběrné plynové zařízení (OPZ - viz níže): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany,...
  • Závady na měřícím zařízení (plynoměry)

Důležité upozornění

Pohotovostní linka Jihomoravské plynárenské, a.s., vyřizuje pouze poruchy v dodávce plynu, poruchy na zařízení provozovaných JMP, a.s., a situace spojené s obecným ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě.
Poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zemního plynu pohotovostní služba zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu.

Pohotovostní služba JMP, a.s., nezajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení (OPZ). Je třeba zdůraznit, že pohotovostní služba JMP, a.s., vyřizuje pouze poruchy v dodávce plynu, poruchy na zařízení v majetku JMP, a.s., a situace spojené s obecným ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě. Poruchy na plynových spotřebičích a cizích rozvodech zemního plynu pohotovostní služba JMP, a.s., zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu (HUP).

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu