II/395 Pohořelice - napojení průmyslové zóny Dolní Štingary

Začátkem měsíce srpna byly zahájeny práce na stavbě „II/395 Pohořelice – napojení PZ Dolní Štingary“.

Předmětem stavby je provést přeložku silnice II/395 v omezeném prostoru tak, aby u výjezdu z průmyslové zóny byl umožněn výjezd těžkých nákladních vozidel i vlevo a vytěsnit tak tuto dopravu z města. Pro úpravu je vymezen úsek silnice od vjezdu do Statku Pohořelice, s.r.o., po most na silnici I/52, což je délka 250m. Silnice II/395 je páteřní komunikací města. Silnice je významná z hlediska koncepce dopravy, napojení průmyslové zóny vyžaduje provést nutné úpravy k zajištění bezproblémového napojení zóny a její provozování. Současně bude vybudován společný chodník a cyklistická stezka podél silnice II/395 z prostoru městského úřadu až po železniční přejezd (část je již provedena) a u napojení průmyslové zóny vybudování zálivů pro autobusovou zastávku a provedení opěrné zdi. Přemístěním silnice bude dotčena trasa telekomunikačních kabelů, které byly již přeloženy. Podél chodníku a silnice bude vybudováno veřejné osvětlení.

Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení firma VS-build, s.r.o., Želešice.

Samotný odsun křižovatky a úpravu železničního přejezdu zajišťuje samostatně investor CTP.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu