Informace č.j. MUPO-3562/2017/SU/AUV


Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD vč. přípojek na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích parc. č.  3033/1, 3033/2 v k.ú. Šumice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu