Informace č.j. MUPO-9065/2017/SU/SOP


Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Novostavba RD na pozemku p. č. 1205/14 a 1205/25 v k.ú. Malešovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu