Informace o konání zasedání Zastupitelstva města

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání IV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:            Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:         30. 1. 2019 v 16:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
 3. Projekty města
  16:15 hod. Ing. Eva Wagnerová
  -          revitalizace městského parku – 1. část
  -          nová parková plocha – Polní „D“
  17:00 hod. Ing. arch. Jindřich Kaněk
  -          cesta pro pěší u Paarova zámečku
  -          stavební úpravy/zbourání části kotelny na p.č. 960 v k.ú. Pohořelice n. Jihlavou
  17:30 hod. Ing. Rostislav Čech
  -          oprava komunikace před BD Vídeňská 845-7
  -          výstavba učeben v areálu SVČ ul. Dlouhá 39
  -          obnova hřbitovní zdi v Nové Vsi
 4.  Interpelace zastupitelů
 5. Diskuse občanů
 6. Závěr

   

V Pohořelicích 23. 1. 2019

 

Bc. Miroslav Novák, DiS. v.r.

starosta města Pohořelice

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 1. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu