Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-1171/2019/SU/PRJ

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Stavební úpravy prodejny Jednota 460 na pozemku p. č. st. 169/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu