Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-18710/2017/SU/DVO


Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, dešťová kanalizace na pozemcích par. č. 1379ú1, 1388, 1404/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu