Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-34294/2018/SU/PRJ

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Přestavba a změna účelu užívání kulturního domu na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem na pozemcích p. č. st. 351, p. č. 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 2199/2, 2861 a 2862 v k.ú. Přibice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu