Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-4475/2018/SU/SOP

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava krovu kostela sv. J. Křtitele ve Vlasaticích na pozemku p. č. st. 207 v k.ú. Vlasatice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu