Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: „Přístavba předsazených betonových lodžií“ na pozemcích parc.č. 389/1 a 389/10 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Text oznámení

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu