Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-23139/2020/SU/SOP

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava střechy a fasád kostela sv. Vavřince v Branišovicích na pč. 121 v k. ú. Branišovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu