Informace o podaném návrhu VPS č.j. MUPO-26216/2016//SU/SOP


Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na umístění a provedení stavby: Novostavba RD na pozemku p.č. 1205/14, 1205/25 v k. ú. Malešovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu