Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-36168/2020/SU/SOP

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava střechy kostela Navštívení Panny Marie ve Vranovicích na pč. st. 175 v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu