Informace o podaném návrhu VPS č.j. MUPO-6543/2018/SU/SOP

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Oprava statických poruch na kostele sv. Vavřince v Branišovicích na pozemku p. č. 121 v k.ú. Branišovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu