Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-73216/2020/SU/LEB

Informace o podaném návrhu Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií, Pohořelice 708, 896 na pozemcích pč. 1407/2 a 1410 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu