Informace o podaném návrhu VPS č.j. MUPO-8784/2018/SU/SOP

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií na pozemku p. č. 389/10 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu