Informace o průtoku z VN Mohelno

Informace o zvýšení průtoku z VN Mohelno. V souvislosti s modernizací ŘS EDA bude provedena zkouška hydrotechnických zařízení do průtoku I. st. P.A., pro ověření křivky průtoku. Výsledky měření průtoku budou zapracovány do ŘS tak, aby odtok z VN Mohelno byl co nejpřesněji snímám.

Zkouška proběhne dne 14.4.2015 v době od 6,00 hod. do 23,00hod.

V průběhu zkoušky bude kolísat průtok pod VN Mohelno mezi hodnotami od Q= 1,2m3/s do cca Q=40,00m3/s.

Zkouška může být zrušena z důvodu nepředvídatelné situace v energetizační soustavě.

Děkujeme za pochopení, prosíme o předání informace v rámci Vaší působnosti.

Ing. Josef Blaha
VODB Provoz EVD

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu