Informace o účastníkovi řízení č.j. MUPO-63081/2018/SU/SVB

Informace o účastníkovi územního řízení na stavbu: R 52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň v km 16.100 - 19,200 na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu