Informace o změně způsobu nakládání s odpady ve městě

Provozovatel sběrného dvora, tj. spol. Stavosur, s.r.o., přestane od listopadu 2017 poskytovat služby pro Město Pohořelice. Od tohoto data zde bude fungovat pouze výkupna kovů a papíru. Zpětný odběr elektrozařízení, zářivek a baterií zůstane prozatím zachován.

Velkoobjemový odpad a bioodpad je možné odevzdat do kontejnerů, které budou přistavovány na část pozemku výkupny a podle potřeby odváženy smluvním dopravcem. 

K odložení papíru, plastů, skla, kovů a jedlých tuků a olejů v uzavřených nádobách je možné využít sběrnou síť kontejnerů, které jsou umístěny na dvaceti stanovištích ve městě, mimo jiné i u výkupny spol. Stavosur, s.r.o.

Nebezpečné odpady je možné odevzdat při mobilním sběru, který probíhá dvakrát ročně (jaro, podzim) v předem vyhlášených termínech a místech. Zajišťuje jej spol. FCC ČR, s.r.o. Stejná společnost zajišťuje i svoz velkoobjemového odpadu, který také probíhá 2x ročně.

Město Pohořelice poskytuje zdarma všem domácnostem popelnice na papír, plast a bioodpad. Bližší informace poskytne Ing. Galiová, tel. 720 071 497.

Dne 25. 10. 2017 byla zastupitelstvem města schválena nová obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kde je veškeré nakládání s odpadem ve městě popsáno. Obecně závazná vyhláška bude účinná od 10. 11. 2017.

Město Pohořelice plánuje vybudovat nový sběrný dvůr na ulici Loděnická, na nevyužívaném pozemku, které nyní slouží jako parkoviště kamionů (parc. č. 800/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou).

Děkujeme, že třídíte odpad.      

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu